KIZAZI

Shounen Ai

Kuponda Jade na Kutupa Lulu

3.8
Sura 33 Oktoba 11, 2022
Sura 32 Oktoba 6, 2022

Ni mtoto wa nani?

4
Sura 210 Oktoba 3, 2022
Sura 209 Agosti 19, 2022

Rekodi za Dinghai Fusheng

5
Sura 60 Septemba 24, 2022
Sura 59 Septemba 24, 2022

Uzuri Wa Msitu Wa Appricot

5
Sura 54 Agosti 24, 2022
Sura 53 Agosti 24, 2022

Nataka Kusikia Ukiri Wako

3.8
Sura 64 Agosti 22, 2022
Sura 63 Agosti 22, 2022

Hei, Mkuu!

3.7
Sura 38 Aprili 4, 2022
Sura 37 Aprili 4, 2022

Taji Kivuli

4.2
Sura 40 Septemba 18, 2021
Sura 39 Septemba 18, 2021

Karibu sana

4.9
Sura 125 Septemba 9, 2021
Sura 124 Agosti 22, 2021

Unaoendelea Mwako Usiotarajiwa wa Umeme

3.2
Sura 3 Januari 31, 2021
Sura 2 Januari 31, 2021